Horoskopy dla Raka

Wróżba z Tarota na rok 2020 dla Raka

Izabela Podlaska

Karta Kapłanka

Aura roku: II Kapłanka

Znajdź czas dla siebie, nie goń wciąż za nowinkami. W tym roku potrzebujesz więcej opieki i spokoju. Bliska osoba cię doceni. Zrób plan, bądź konsekwentny, szukaj oszczędności. Uporządkuj rodzinne sprawy, pomóż znajomym, a szybko znajdziesz czas na swoje hobby. Nie poddawaj się naciskom, stań do walki o swoje, ale nie używaj nacisków czy gróźb, bo do niczego dobrego to nie doprowadzi. Rok sprzyja pozytywnym zmianom i szczęśliwym zbiegom okoliczności. Nie szukaj wymówek, pokonaj lenistwo i zabierz się za swoje zdrowiem i kondycją. W drugiej połowie roku pewna osoba da ci wsparcie w trudnej zawodowej lub finansowej sprawie. Koniec roku będzie świetnym czasem aby się wyciszyć i pobyć z bliskimi.

Karta Kochankowie

Szansa roku: VI Kochanowie

Nawiążesz nowe znajomości i spotkasz na swojej drodze ludzi, którzy dużo ci w życiu ułatwią. Ktoś bezinteresownie pomoże ci w trudnej sprawie. Postaraj się odwdzięczyć tym samym, a zyskasz wieloletniego przyjaciela. Rok sprzyja randkom, imprezom i wyjazdom na łono natury. Odpocznij i nabierz sił, aby w kolejnych latach móc działać na wysokich obrotach. Plotki i niedomówienia mogą jednak pogorszyć nasze relacje z pewną ważną kobietą, dlatego uważajmy na słowa. Uda ci się wynegocjować dobre warunki umowy, pożyczki czy zawodowej współpracy. Masz szansę na zdobycie zaufania pewnej grupy czy osób, które pomogą ci zobaczyć pewne sprawy z nowej, świeżej perspektywy.

Karta Śmierć

Przestroga roku: XIII Śmierć

Uważaj, nie bądź zbyt pewny siebie! Twoja pozycja może się zachwiać, jeśli ulegniesz pokusie złamania lub obejścia prawa. Miej się na baczności. Korzystaj z doświadczeń starszych osób, zabiegaj o poradę specjalisty, a łatwiej ci będzie rozwiązać pewien trudny problem. Warto zaopatrzyć się w ciekawe lektury, znaleźć czas dla przyjaciół i rodziny, zacząć szanować swoje zdrowie i czas. W życiu rodzinnym i uczuciowym czekają cię trudne rozmowy, ale dzięki dyplomacji uda ci się wybrnąć z pułapek, jakie nastawiają na ciebie krewni. Dbaj o swoje zdrowie, nie przemęczaj się i dbaj o kondycję, a weekendy będziesz mógł spędzać aktywnie.

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer