Horoskopy dla Panny

Wróżba z Tarota na rok 2020 dla Panny

Izabela Podlaska

Karta Gwiazda

Aura roku: XIX Gwiazda

Wróć do starych pomysłów, zrealizuj jedno marzenie, które od dawna zaprząta twoją uwagę. Ktoś z rodziny lub dalszych chętnie sfinansuje twoje projekty. Wiadomość, na którą czekasz od dawna, teraz wreszcie dotrze do ciebie. Wykorzystaj ją mądrze, naucz się nowych umiejętności, dogaduj się z ludźmi. W finansach szansa na kredyt na dobrych warunkach lub zysk z inwestycji, o której dawno już zapomniałeś. Rodzinne inwestycje wymagać będą twojej uwagi i troski. Warto zrobić porządek w urzędowych i bankowych sprawach. Poczujesz się doceniany i podziwiany, jeśli tylko wyjedziesz do ludzi, pokażesz się i zaczniesz chwalić swoimi osiągnięciami. Nie rezygnuj z urlopu, czas na zasłużone wakacje lub egzotyczny wyjazd.

Karta Świat

Szansa roku: XXI Świat

Warto w tym roku zastanowić się, na czym nam najbardziej zależy: na rodzinie, dzieciach, pracy czy może podróży dookoła świata? Karta Świat wskazuje, że sukces leży w naszym zasięgu, ale musimy wykonać jeszcze jeden wysiłek, aby go osiągnąć. Rok sprzyja dalekim podróżom, otrzymywaniu zasłużonych nagród i otwarciu się na to, co nowe i inne. To dobry czas na zawieranie nowych znajomości, snucie planów na wyjątkowe wyjazdy lub planowanie idealnego wypadu we dwoje. W sprawach uczuciowych warto się starać, dla samotnych szansa na niecodzienny i egzotyczny romans.

Karta Wieża

Przestroga roku: XVI Wieża

Przez lekkomyślność, spóźnienie lub zapominalstwo możesz zaprzepaścić ważną sprawę. Nie uciekaj od swoich obowiązków i pamiętaj o obietnicach, jakie kiedyś złożyłeś. Nie możesz teraz liczyć na wyrozumiałość osób, które oceniają twoje zachowanie. Dobry plan działania i odrobina wytrwałości sprawią, że rok będzie udany. Zamiast kłócić się z bliskimi o każdy grosz, spróbuj lepiej zorganizować swoje codzienne życie. Dobry rok na gruntowne porządki i remont.

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer