Horoskopy dla Strzelca

Wróżba z Tarota na rok 2020 dla Strzelca

Izabela Podlaska

Karta Siła

Aura roku: VIII Siła

Trudności mają szansę się rozwiązać i choć nie uwolniłeś się jeszcze od wszystkich kłopotów, proces uwalniania się od tego właśnie się rozpoczął. Zawodowe sprawy staną się niezwykle absorbujące. Okoliczności życiowe nakłaniać cię będą do poważnych decyzji i sprzyjać będzie zmianom, na które zanosiło się już w ubiegłym roku. Będziesz zastanawiać się czy zajęcie, które sobie obrałeś, daje ci satysfakcję i szansę na dalszy rozwój. Czas sprzyja nauce i wytrwałej pracy. W sprawach finansowych bądź ostrożny. Oszczędzaj i myśl o poważnej lokacie swojego kapitału. Nie narzekaj i nie szukaj zastępców, bo ominie cię zasłużona nagroda.

Karta Kapłanka

Szansa roku: II Kapłanka

Będziesz ambitny i samodzielny. Przestaniesz oglądać się na innych i nie będziesz chciał pracować na cudzy sukces. Wreszcie zaczniesz planować życiową rewolucję! Musisz jednak wszystko dobrze przemyśleć, zanim podejmiesz radykalną decyzję, taką jak nagła zmiana pracy czy zapisanie się na dodatkowe kosztowne szkolenia zawodowe. Okoliczności życiowe wymuszać będą na tobie długofalowe plany. Korzystaj z uroków życia, póki trwa dobra passa! Okazje do nowych romansów czy choćby flirtów pojawiać się będą co krok. Ludzi będzie przyciągać do ciebie nie tylko twoja życzliwość, ale też twój optymizm i poczucie humoru. Uważaj tylko, aby dla świętego spokoju nie obiecać zbyt wiele komuś, kto jest zazdrosny i zrzędliwy.

Karta Diabeł

Przestroga roku: XV Diabeł

Zajmij się tym, co naprawdę ważne dla twojej kariery. Twoje plany mają szansę na powodzenie. Od ryzykownych interesów, pracy bez dobrych pieniędzy i plotkujących współpracowników trzymaj się jednak z daleka. Staniesz się cierpliwszy, odważniejszy i bardziej pewny siebie. Zastanowisz się nad swoją karierą i dojdziesz do wniosku, że jesteś już gotowy na zmiany. Będziesz ubiegać się o lepsze stanowisko i większe pieniądze. Twoi przeciwnicy poczują przed tobą respekt. Unikaj jednak niepewnych inwestycji, mętnych obietnic i niekonkretnych spółek czy umów, na których nie wiadomo, co zyskasz. Diabeł nie śpi i namawia cię do marnotrawstwa czasu i pieniędzy.

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer