Horoskopy dla Koziorożca

Wróżba z Tarota na rok 2020 dla Koziorożca

Izabela Podlaska

Karta Sąd

Aura roku: XX Sąd

Sprawy zawodowe układać się będą po twojej myśli. Rok przyniesie ci nowe obowiązki i zawodowe wyzwania. Będziesz musiał wykazać się wielką odpowiedzialnością i cierpliwością, nawet jeśli sądzisz, że te cechy charakteru są ci obce. Kiedy pojawią się trudności, to staw im czoła i nie rezygnuj z tego, co ci się należy. Czas szczególnie sprzyja ciekawym szkoleniom i udanym podróżom. W połowie roku poczujesz, że nadchodzi czas na zupełnie nowe wyzwania. Zapragniesz założyć własny biznes lub poszukasz ryzykownych przedsięwzięć. Prosty, ale genialny pomysł może odmienić bieg twojej kariery. Pod koniec roku zaufaj swojej intuicji i nie angażuj się w sprawy, do których w głębi serca zupełnie nie masz przekonania.

Karta Słońce

Szansa roku: XIX Słońce

Przed tobą rok wielkich szans, ciekawych propozycji i ważnych znajomości. Pomogą ci ważne i wpływowe osoby. Skup się na sobie, swoich talentach i możliwościach. Zastanów się, dlaczego nie masz jeszcze tego, o czym marzysz. Pomyśl, jak osiągnąć wewnętrzny spokój i żyć w zgodzie z własnym sercem. Bardzo trudno jest doprowadzić serce do wyciszenia i uspokoić je. Aby osiągnąć spokój i nieporuszenie, należy wcześniej dużo zrobić w tym kierunku. Ruch i bezruch uzupełniają się i jedno bez drugiego nie może istnieć. Dawna znajomość może znów okazać się warta twojej uwagi. Zanim jednak zdecydujesz się na poważne zmiany zastanów się, czy ukochana osoba rzeczywiście pozbyła się starych wad. Słuchaj intuicji i działaj ostrożnie, a powodzenie cię nie opuści.

Karta Umiarkowanie

Przestroga roku: XIV Umiarkowanie

Zapowiada się wiele pośpiechu i wiele zamieszania. Czeka cię też więcej konfliktów z osobami, które zazdroszczą ci sukcesów, a nawet pieniędzy. Nie przejmuj się tym, bo twoja pracowitość zostanie doceniona, choć może nie być ci łatwo. Spotkasz na swojej drodze ważne i wpływowe osoby, które gotowe będą ci bezinteresownie pomóc. W drugiej połowie roku będziesz miał okazję zarobić więcej pieniędzy, które zainwestujesz w dobry interes. Czas nie sprzyja braniu kredytów i pożyczek, a raczej oszczędzaniu i planowaniu wydatków. Romantyczne znajomości, które nie do końca ci odpowiadają zdecydowanie kończ i śmiało szukaj następnej okazji.

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer