Astrologia a zdrowie

Izabela Podlaska

Astrologia jest dziedziną zajmująca się wszystkimi aspektami życia człowieka. Wedle starożytnych astrologów horoskop mógł ułatwić lekarzowi diagnozę stanu zdrowia i choroby. Wielu starożytnych lekarzy wykorzystywało w stawianiu diagnoz informacje na temat horoskopu pacjenta. Robił tak z całą pewnością Hipokrates - grecki lekarz uznawany za ojca medycyny europejskiej, który żył na przełomie V i IV wieku p.n.e.

Podstawowym podziałem ludzi na typy osobowości i podatności na choroby był podział oparty na czterech "sokach" (substancjach) ciała: krwi, flegmie, żółtej i czarnej żółci. Podział ten został dokonany w starożytnej Grecji i obowiązywał w medycynie europejskiej aż do XIX wieku. Grecy dzielili ludzi na cztery typy następujący sposób:

1. typ choleryczny - szybko reagujący, energiczny,
2. typ flegmatyczny - ociężały, wolno reagujący,
3. typ sangwiniczny - porywczy, zacięty,
4. typ melancholiczny - zniechęcony, depresyjny.

Grecy każdy temperament - typ osobowości kojarzyli z którymś z czterech żywiołów. Typ choleryczny łączyli z żywiołem ognia i znakami zodiaku: Baranem, Lwem i Strzelcem. Typ flegmatyczny łączyli z żywiołem ziemi i znakami zodiaku: Bykiem, Panną i Koziorożcem. Typ sangwiniczny łączyli z żywiołem powietrza i znakami zodiaku: Bliźniętami, Wagą i Wodnikiem. Typ melancholiczny łączyli z żywiołem wody i znakami zodiaku: Rakiem, Skorpionem i Rybami.

W astrologii istnieje duży dział poświęcony związkom planet, znaków zodiaku i aspektów z predyspozycjami zdrowotnymi, chorobami itp. Astrologia medyczna jest współcześnie dziedziną zapomnianą i rzadko praktykowaną przez współczesnych astrologów. Dzieje się tak, ponieważ jest to bardzo stara, trudna i fragmentaryczna wiedza. Poza tym rozwój współczesnej medycyny jest tak ogromny, że wiele starożytnych prognoz i reguł nie przystaje do możliwości, jakie daje nam współczesna medycyna. Warto jednak poznać wiedzę starożytnych co do zdrowotnych predyspozycji znaków zodiaku, ponieważ ta wiedza nie zmieniła się mimo rozwoju medycyny i postępów w ratowaniu ludzkiego życia.

Podstawą diagnozowania co do typu osobowości, skłonności zdrowotnych i regeneracyjnych jest podział na cztery żywioły.

Żywioł ognia (Baran, Lew i Strzelec) reguluje w organizmie proces utleniania krwi, temperaturę ciała, zwalcza ciała obce w organizmie. Żywioł ognia obdarza ludzi urodzonych w ognistych znakach zodiaku olbrzymią energią, optymizmem, ruchliwością. Szybko powracają do zdrowia i rzadko zapadają na długotrwałe i przewlekłe choroby. Aby prawidłowo funkcjonować, potrzebują światła, słońca i dużo ruchu na świeżym powietrzu.

Żywioł powietrza (Bliźnięta, Waga, Wodnik) reguluje w organizmie procesy nerwowe i stymuluje intelekt. Żywioł powietrza obdarza ludzi urodzonych w powietrznych znakach zodiaku żywotnością, zmiennością nastrojów, inteligencją, ciekawością świata i ludzi. Mają wrażliwy układ krążenia, oddechowy i nerwowy. Aby prawidłowo funkcjonować, potrzebują dużo ruchu, częstych zmian otoczenia i nowych intelektualnych bodźców.

Żywioł ziemi (Byk, Panna, Koziorożec) reguluje w organizmie zawartość soli mineralnych, funkcjonowanie struktury kostnej i układu pokarmowego. Żywioł ziemi obdarza ludzi urodzonych w ziemskich znakach zodiaku stabilnym stanem zdrowia, skłonnością do dbania o własne zdrowie oraz do zdrowego odżywiania się. Aby prawidłowo funkcjonować, potrzebują spokoju i stabilizacji życiowej.

Żywioł wody (Rak, Skorpion, Ryby) reguluje w organizmie płyny ustrojowe, takie jak osocze krwi, limfa, mleko itp., odpowiada za rozrodcze funkcje organizmu. Żywioł wody obdarza ludzi urodzonych w wodnych znakach zodiaku dużą płodnością i zdolnościami regeneracyjnymi, przewrażliwieniem na sprawy odżywiania i trawienia. Aby prawidłowo funkcjonować, potrzebują emocjonalnego wsparcia, odpoczynku (najlepiej nad wodą) i bliskich relacji z innymi ludźmi.

W astrologii medycznej każdemu znakowi zodiaku przyporządkowane są części ciała i funkcje organizmu. Na podstawie takich informacji i horoskopu człowieka diagnozuje się co do jego predyspozycji zdrowotnych, ewentualnych chorób i optymalnych warunków do zdrowego życia.

Znak zodiaku Ciało zewnętrzne Ciało wewnętrzne Struktura ciała
Baran głowa, twarz mózgowie czaszka
Byk szyja, gardło krtań, przełyk, móżdżek kręgi szyjne, kość gnykowa, żuchwa
Bliźnięta barki, ramiona, ręce płuca, krew, oddychanie kości obręczy barkowej, ramion
i rąk
Rak klatka piersiowa, piersi, nadbrzusze żołądek i układ pokarmowy kręgi piersiowe, żebra
Lew rdzeń kręgowy, grzbiet serce kręgosłup
Panna śródbrzusze, pępek jelita połączenia kręgów piersiowych, stawy żebrowo-kręgowe
Waga lędźwia, skóra nerki kręgi lędźwiowe
Skorpion narządy moczowe i płciowe, odbyt narządy płciowe, pęcherz moczowy kości miednicy
Strzelec uda i biodra nerwy, naczynia tętnicze kości udowe
Koziorożec pośladki i kolana kości i ich połączenia staw kolanowy
Wodnik nogi i kostki krew i krążenie kości goleni i kostki
Ryby stopy i palce układ limfatyczny kości stopy
i palców

Każdy znak zodiaku ma swoje znaczenie, typ zdrowotny, związane z nim części ciała i skłonności do chorób.

Barany zazwyczaj zapadają na choroby głowy (migreny, choroby oczu, a nawet choroby umysłowe), są podatne na zranienia i uderzenia.

Byki często mają problemy z gardłem, krtanią i strunami głosowymi. Mogą też nadwerężać kark i kręgowy odcinek kręgosłupa.

Bliźnięta są podatne na choroby związane z układem oddechowym i nerwowym. Stąd tak częste u tego znaku przeziębienia, anginy, grypy, a nawet ukryte zapalenia płuc.

Raki mają skłonności do chorób układu pokarmowego (w szczególności żołądka) i chorób piersi. Są bardzo wrażliwe na zmiany w otoczeniu, stąd każde wahnięcie nastrojów może u nich spowodować zaburzenia emocjonalne.

Lwy zazwyczaj zapadają na choroby związane z sercem (nerwice, palpitacje, zapalenie mięśnia sercowego, wady wrodzone serca) oraz z uszkodzeniem kręgosłupa.

Panny są podatne na choroby jelita cienkiego i wątroby, takie jak: zaburzenia pracy jelit, zakłócenia w wydzielaniu soków trawiennych, kolka, zaparcia, marskość wątroby, pasożyty układu pokarmowego.

Wagi często mają problemy z nerkami i z równowagą kwasowo - zasadową organizmu. Możliwe choroby to: zapalenie nerek i dróg moczowych, kamica nerkowa lub pęcherzowa.

Skorpiony mają skłonności do chorób układu płciowego, pokarmowego i moczowego: zaburzenia cyklu menstruacyjnego, choroby weneryczne, impotencja, stany zapalne jąder lub jajników, upławy, zapalenie pęcherza moczowego.

Strzelce zazwyczaj zapadają na choroby stawów biodrowych i dolnej części kręgosłupa: zwichnięcia stawów biodrowych, podagra, reumatyzm, złamanie kości ogonowej. Jest to najbardziej żywotny i zdrowy znak zodiaku.

Koziorożce często mają problemy z kośćmi, stawami kolanowymi, skórą, procesami wydalniczymi. Zwykle zapadają na przewlekłe i chroniczne choroby, które trudno do końca wyleczyć.

Wodniki mają skłonności do chorób związanych z układem nerwowym, układem krążenia, urazów okolicy podudzia, łydek i kostek nóg.

Ryby są podatne na choroby płuc, stóp, tkanki łącznej, układu limfatycznego, węzłów chłonnych i układu odpornościowego. Jest to najbardziej podatny na choroby znak zodiaku.

Znajomość astrologii medycznej może nam pomóc w dbaniu o swoje zdrowie i unikaniu największego dla danego znaku zodiaku ryzyka. Należy jednak pamiętać, że wszystkie astrologiczne wskazówki dotyczące zdrowia mogą pomóc przy stawianiu diagnozy lekarskiej, ale na pewno jej nie zastąpią.

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer