Horoskopy dla Raka


Horoskopy dla Raka

Horoskop na dziś

Zwolnij tempo i nie rób dzisiaj nic na siłę. Miłość i związane z nią sprawy zaprzątać będą od rana twoją uwagę. Wybacz bliskiej osobie błąd, którego bardzo żałuje. Wieczór sprzyja randkom i układaniu wspólnych planów.


Horoskop miesięczny dla Raka

Ludzie będą ci życzliwi

Bądź ostrożny, bo nie wszystkie ryzykowne interesy i decyzje podjęte zbyt pochopnie wyjdą ci na zdrowie. Weekendy przyniosą sympatyczne niespodzianki, wyjaśnią się problemy. Od 22.03 Saturn, który od dwóch lat działał trudną opozycją na twój znak, przejdzie do znaku Wodnika i poczujesz, że ludzie są dla ciebie milsi, o wiele więcej udaje się załatwić, a w sprawach finansowych pojawią się nowe możliwości.

Horoskop roczny dla Raka na 2019 rok

Tarot tygodniowy dla Raka

Sprawdź co karty tarota wróżą Ci na ten tydzień.

Sprawdź, którym znakiem jesteś w chińskim zodiaku.

 

O charakterze zodiakalnego Raka

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer