Horoskopy dla Wodnika


Horoskopy dla Wodnika

Horoskop na dziś

Będziesz dziś cichy i spokojny. Zamiast szalonych pomysłów wybierzesz bezpieczne i sprawdzone rozwiązania - co nie zdarza się Wodnikom często. Będziesz też bardziej niż zwykle uczuciowy, złakniony czułości i pochwał.


Horoskop miesięczny dla Wodnika

Realizuj oryginalne pomysły

Będziesz mógł rozwijać swoje intelektualne pasje i teraz będą mogły przynieść ci przynieść przełom w sprawach zawodowych. Wenus namawia cię do zabawy, pomaga znajdować ciekawych znajomych w internecie i najbliższej okolicy. W każdym wydarzeniu dostrzeżesz coś dobrego i inspirującego. Mimo chaosu dookoła ty znajdziesz spokój i równowagę dzięki swoim oryginalnym pomysłom i niebanalnemu podejściu do życia. 22.03 Saturn wejdzie do twojego znaku zodiaku i zacznie się dla ciebie czas poważnych decyzji, przełomowych zmian i dorastania do ważnych ról życiowych.

Horoskop roczny dla Wodnika na 2019 rok

Tarot tygodniowy dla Wodnika

Sprawdź co karty tarota wróżą Ci na ten tydzień.

Sprawdź, którym znakiem jesteś w chińskim zodiaku.

 

O charakterze zodiakalnego Wodnika

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer