Horoskopy dla Skorpiona


Horoskopy dla Skorpiona

Horoskop na dziś

Zajmiesz się w wielką chęcią sprawami domu. Nowe wiadomości rodzinne sprawią, że trzeba będzie zmienić plany na popołudnie. Starsza osoba będzie wdzięczna za pomoc, jaką jej okażesz.


Horoskop miesięczny dla Skorpiona

Test wytrzymałości

Zamiast narzekać, osobiście weźmiesz się za trudne sprawy. Pomożesz, doradzisz i świetnie się ze wszystkim uporasz. W czasach kryzysu każdy Skorpion uruchamia dodatkowe pokłady siły woli i przetrwania. Pomagaj tym, którzy są bardziej podatni na panikę pd ciebie. Od 22.03 Saturn zacznie robić kwadraturę do twojego znaku, czas więc skupić się na poważnych planach i pozbyć się tego, co cię ogranicza, nie daje satysfakcji i zabiera czas i w życiu zawodowym, i osobistym.

Horoskop roczny dla Skorpiona na 2019 rok

Tarot tygodniowy dla Skorpiona

Sprawdź co karty tarota wróżą Ci na ten tydzień.

Sprawdź, którym znakiem jesteś w chińskim zodiaku.

 

O charakterze zodiakalnego Skorpiona

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer