O charakterze Barana

Miłosława Krogulska, Izabela Podlaska

Zodiakalne Barany to osoby energiczne, bezpośrednie i zdecydowane. W życiu szukają przygód i z ochotą angażują się w nowe przedsięwzięcia.

Patronką Baranów jest planeta Mars, ich żywiołem zaś ogień.

Barany są dobre w zaczynaniu nowych rzeczy: inicjują spotkania towarzyskie, zakładają nowe firmy, nie usiedzą jednak długo w jednym miejscu. Są doskonałymi przewodnikami, w życiu przecierają nowe szlaki. Kochają wolność i swobodę działania. Są szczere i prostolinijne, nie owijają prawdy w bawełnę. Aby stosunki z innymi układały im się lepiej, powinny Barany nauczyć się sztuki dyplomacji i ćwiczyć dyskrecję.

Osoby spod Znaku Barana często zapominają o innych, są bowiem bardzo niezależne i niecierpliwe w dążeniu do obranego celu. Często są posądzane o egoizm i lekkomyślność. Żyją w napięciu i ciągłym ruchu. Większość spraw załatwiają zbyt szybko. Łatwo wpadają w gniew, złość przechodzi im jednak bardzo szybko.

Zodiakalne Barany mają predyspozycje do rządzenia innymi, stanowisko kierownicze daje im duże pole do popisu. Wybierają zawody wymagające dużej siły woli, dobrego refleksu i wytrzymałości fizycznej. Satysfakcjonuje ich praca, która wiąże się z ruchem i zmianą miejsca. Szybko nudzi ich powtarzalność i monotonia pracy. Wedle tradycji są dobrymi żołnierzami, inżynierami, chirurgami, kierowcami, politykami.

Barany uwielbiają ruch, dlatego sport jest dla nich najlepszą formą odpoczynku. Są urodzonymi sportowcami. Przyjemność sprawiają im piesze wycieczki, górskie wspinaczki, jazda na rowerze czy rolkach, bieganie.

W miłości Barany są porywcze i niecierpliwe. Uwielbiają flirty i zakochują się od pierwszego wejrzenia. Natychmiast chcą zdobyć obiekt uczuć, dlatego mogą być posądzane o grubiaństwo i nachalność. Mają ognisty temperament, seks jest dla nch bardzo ważny. Fascynują je pierwsze etapy związków, dlatego często zmieniają obiekt uczuć. W związku Barany lubią rządzić, są doskonałymi przewodnikami stada rodzinnego.

Sławne Barany:

Leonardo da Vinci, Karteziusz, Jan Sebastian Bach, Giacomo Casanowa, Wilhelm Roentgen, Vincent van Gogh, Gabriela Zapolska, Marlon Brando, Charles Chaplin, Tadeusz Kantor, Billie Holliday, Pola Raksa, Wojciech Młynarski.


Więcej horoskopów dla Barana

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer