O charakterze Skorpiona

Miłosława Krogulska, Izabela Podlaska

Zodiakalne Skorpiony to osoby odważne i skryte. Dzięki cierpliwości i wielkiej sile psychicznej z łatwością osiągają swoje cele.

Patronem Skorpiona jest planeta Pluton, żywioł to woda.

Olbrzymie zasoby cierpliwości pozwalają Skorpionom czekać nawet latami na realizację pragnień. Marzenia ich nigdy nie są przeciętne. Cenią Skorpiony luksus, znają wartość pieniądza. Pociągają je tajemnice i ukryte sprawy. Szybko się uczą, a czasem bez skrupułów wykorzystują słabości innych.

Zła sława, jaką cieszą się Skorpiony wynika z faktu, że z trudem zapominają o doznanych krzywdach. Cecha ta nie pozwala im łatwo zaufać i sprawia, że niechętnie zwierzają się ze swych sekretów. Życie nie szczędzi im trudnych sytuacji i ciężkich przeżyć, nie mają więc Skorpiony złudzeń. Potencjalnych wrogów atakują pierwsze, także po to aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Chcą znać prawdę o ludzkiej naturze i ujawniać prawdziwe motywy poczynań. Ciemna strona duszy niebezpiecznie je fascynuje. Poczucie humoru Skorpionów jest ostre, a czasami nieco makabryczne. Tkliwe historie prowokują je do żartów.

Idealne dla Skorpionów zawody związane być powinny z dużymi emocjami. Policjanci, tajni agenci, psychiatry powinni wykazywać cechy tego Znaku. Skorpiony są też wspaniałymi lekarzami, spotkać je można w biurach maklerskich i wszędzie tam, gdzie wzmagane są nerwy ze stali i cierpliwość. Ich organizmy mają zdolność bardzo szybkiej regeneracji, czym zadziwiają innych.

W miłości Skorpiony pragną zatracić się bez reszty i dotrzeć do granic odczuwania. Są niezwykle namiętne i uwodzicielskie. Znają swoje możliwości i potrafią praktycznie korzystać ze swego wdzięku. Często angażują się w wiele związków zanim spotkają miłość totalną, o jakiej marzą. Zakochane Skorpiony gotowe są poświęcić wszystko dla ukochanej osoby i bronić jej zawsze i wszędzie, choćby przed całym światem. Są też bardzo zazdrosne, a czasem urządzają sceny aby poznać gamę odczuć partnera. Domagają się pełni uwagi i zaangażowania, romanse na pół gwizdka nie interesują rasowych przedstawicieli tego znaku.

Sławne Skorpiony:

Pablo Picasso, Iwan Miczurin, Erazm z Rotterdamu, Stefan Żeromski, Maria Skłodowska, Emilia Plater, Margaret Thatcher.


Więcej horoskopów dla Skorpiona

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer