O charakterze Ryb

Miłosława Krogulska, Izabela Podlaska

Zodiakalne Ryby to osoby o silnej intuicji. Osiągają swoje cele dzięki umiejętności wczucia się w sytuację innych ludzi oraz przewidywania ich posunięć.

Partonką Ryb jest planeta Neptun, żywiołem woda.

Przedstawiciele Znaku Ryb są uprzejmi i delikatni. Dobrze życzą innym, ponieważ znają sprawczą moc myśli. Sprawy duchowe Ryby uznają za ważniejsze od spraw materialnych, na życie patrzą z szerszej perspektywy. Odwagi i optymizmu dodaje im religia, pocieszenie znajdują w sztuce. Na pozór Ryby są delikatne i nieśmiałe, jednak aby zrealizować swe pragnienia zdolne są do niezwykłych poświęceń i zazwyczaj osiągają w życiu swe cele.

Ryby wierzą w przeznaczenie, często też spotykają je niezwykłe i szczęśliwe zbiegi okoliczności. Sny przedstawicieli tego Znaku często okazują się prorocze. Doskonale radzą sobie Ryby w zawodach związanych z uczuciami i emocjami. Są wspaniałymi, pełnymi oddania lekarzami oraz bardzo dobrymi psychologami. Mają dar współodczuwania, potrafią słuchać i odpowiedzialnie opiekować się innymi. W głębi duszy zawsze są artystami, a jeśli zdecydują się i odważą tworzyć dzieła mogą liczyć na sukces. Ryby wierzą w idee, pieniądze są dla nich drugorzędną sprawą. Zazwyczaj wydają dużo, nie skąpią na luksusowe jedzenie i trunki. Żyją z dnia na dzień i nie myślą o oszczędnościach, często też ignorują sprawy i obowiązki urzędowe. Przedstawiciele tego Znaku mają delikatny system nerwowy, tradycja astrologiczna przestrzega ich przed nadużywaniem alkoholu, narkotyków i lekarstw.

W miłości chcą Ryby zatracić się i wewnętrznie przemienić. Są urokliwe i potrafią uwodzić innych. Wierzą w miłość idealną, często też przydarzają się im historie godne poruszającego dramatu. Kochają bardzo mocno, całą swoją istotą. Zdolne są poświęcić swoje szczęście dla interesów drugiej osoby, często dla partnera rezygnują z własnej kariery. Szantaż emocjonalny niestety nie jest obcą im techniką w osiąganiu swoich celów.

Ryby niekochane płaczą i dosłownie marnieją w oczach, często ich choroby mają psychosomatyczną naturę. Niektóre Ryby zdolne są do miłości platonicznej, latami ukrywając przed otoczeniem obiekt swych uczuć. Problemem Ryb bywa wyczucie właściwego momentu dla wyrażenia swoich uczuć, gdyż w głębi duszy czują iż albo jest jeszcze za wcześnie, albo już za późno.

Sławne Ryb:

Michał Anioł, Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Wiktor Hugo, Liz Taylor, Albert Einstein.


Więcej horoskopów dla Ryb

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer