Wigilijna magia

Miłosława Krogulska

Co roku zasiadamy do wigilijnej kolacji i choć wydaje się, że o wszystkim pamiętamy, to zawsze znajdzie się ktoś, kto zapomni o schowaniu łuski karpia lub zasiądzie do stołu bez grosza przy duszy. Przypominamy o tym, co w Wigilię zrobić wypada!

 • Chcesz, aby wszyscy się do ciebie garnęli jak do miodu? Posmaruj w wigilijny poranek drzwi miodem (szczególnie, jeśli prowadzisz sklep lub usługi).
 • Zwędź drobiazg małżonkowi, a potem niepostrzeżenie mu go oddaj, a będziesz rządzić w związku i trzymać wspólną kasę.
 • Narzekasz na samotność? Kup jabłka, zjedź jedno w Wigilię i policz pestki - jeśli parzyste, wkrótce się zakochasz! Dodatkowa korzyść: przez cały rok nie rozboli cię gardło. Potarcie zębów czosnkiem uchroni przed ich bólem. Nie tolerujesz czosnku, zjedz w tym celu orzech.
 • Łuska karpia schowana w portfelu przywabia do nas pieniądze. Pamiętaj, aby ją schować.
 • Do Wigilii siadaj z pełnym portfelem i bez dziur w kieszeniach, aby ci szczęście nie uciekło. Pod swój talerz włóż monetę, a kasa będzie trzymać się ciebie przez cały rok.
 • Spróbuj każdej potrawy, a w nowym roku wykorzystasz wszystkie sprzyjające okoliczności.
 • Nie przerywaj nikomu podczas rozmowy, bo twoje sekrety wyjdą na jaw lub sam przypadkowo wygadasz sekrety innych.
 • Zanim kogoś skrytykujesz, ugryź się w język, bo inaczej niesnaski będą trwały przez cały rok. Pamiętaj o pięknym przysłowiu: "W dzień Adama i Ewy daruj bliźniemu gniewy".
 • Dobry zwyczaj, nie pożyczaj - a już szczególnie w Wigilię, bo wszyscy wejdą ci na głowę.
 • Załóż coś czerwonego, a do następnych Świąt dotrwasz w dobrym zdrowiu.
 • Machnij ręką na kłopoty, ciesz się życiem, bo "Jakiś w Wigilię, takiś cały rok".

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer