Horoskopy dla Lwa

Wróżba z Tarota na rok 2020 dla Lwa

Izabela Podlaska

Karta Głupiec

Aura roku: 0 Głupiec

Przygotuj się na zmiany planów i nagłe zwroty akcji. W pracy nie spóźniaj się, bo ominie cię wiele ważnych spraw i decyzji. W finansach zaryzykuj, a zyskasz stabilność i nowe źródło zarobku. Nie bądź zbyt poważny nawet w trudnych sytuacjach, śmiej się z siebie, miej dystans do świata i ludzi, a miesiąc spędzisz w mniejszym stresie. Zostaw za sobą złe przyzwyczajenia, nałogi i lenistwo. Ktoś wyjątkowy sprawi, że będziesz mieć siłę do zmian. Młodsze osoby i ludzie z innych kultur i środowisk pomogą ci przeprowadzić konieczne zmiany i korekty. Nie przywiązuj się do rzeczy, może masz ich za dużo i ich energia przytłacza się? Zabierz się za wielkie porządki, wyrzuć to, co niepotrzebne, a poczujesz się lżejszy i z optymizmem spojrzysz w przyszłość.

Karta Umiarkowanie

Szansa roku: XIV Umiarkowanie

Postaraj się nie popadać ze skrajności w skrajność, a twoje życie stanie się łatwiejsze i o wiele bardziej przyjemne. Zrób realistyczny plan minimum i się go trzymaj. Jeśli prowadzisz negocjacje, rozmowy będą się przedłużać, a wymagania wobec ciebie będą rosły, podejdź na spokojnie do trudności. Nie reaguj nerwowo i nie próbuj przyspieszyć biegu wydarzeń, a na końcu wyjdzie i tak na twoje. Pamiętaj o wszystkich rocznicach lub innych wydarzeniach, które są ważne dla bliskich ci osób i przełożonych. Pewna osoba z przeszłości może teraz pojawić się ponownie w twoim życiu. Warto dać szansę przyjaźni, a nawet dawnemu uczuciu rozkwitnąć na nowo.

Karta Cesarz

Przestroga roku: IV Cesarz

Poradź się specjalisty, inaczej możesz sobie nie poradzić z trudnym wyborem, zakupem lub skomplikowaną prawnie sprawą. Powiedz jasno natarczywym osobom, jakie masz wątpliwości. W ten sposób unikniesz zarzutów, że nie wywiązujesz się ze swoich obietnic czy obowiązków. Karta ostrzega przed spóźnieniami, ale i niekompetencją, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla twojej kariery i finansów. Bądź punktualny i zdyscyplinowany, nie zadzieraj z silniejszymi od siebie i nie wychylaj się, kiedy dyskusja w otoczeniu stanie się zbyt gwałtowna. Nie wszyscy w tym roku będą przyznawać ci rację, ale się tym nie przejmuj.

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer