Horoskopy dla Wodnika

Wróżba z Tarota na rok 2020 dla Wodnika

Izabela Podlaska

Karta Sprawiedliwość

Aura roku: XI Sprawiedliwość

Zapowiada się pracowity rok. Skup się więc na konkretach i nie pozwalaj sobie na lenistwo. Inwestuj, decyduj i rozmyślaj o sprawach, które dotyczą całej rodziny lub nawet okolicy. Twoje doświadczenie i twoje pomysły przydadzą się wszystkim znajomym i krewnym, więc dziel się często swoimi przemyśleniami i udzielaj potrzebnych rad. Zaufaj też intuicji i trzymaj się z daleka od interesów, które nie wydają ci się pewne lub uczciwe. Sprzyja ci szczęście w sprawach, które związane są z bankami, sądami i urzędami.

Karta Świat

Szansa roku: XXI Świat

Karta Świat przyniesie ci szansę, aby odmienić na lepsze swoje miłosne życie. Zapragniesz czuć się kochany i doceniany. Nie bagatelizuj swoich tęsknot i potrzeb, idź za głosem serca. W miłości bez wahania sięgnij po to, co tylko możesz zdobyć. Zacznij mówić wprost o swoich miłosnych sprawach. Jeśli partner nie zwróci na ciebie uwagi, to możesz pożegnać go i szybko poszukać kogoś atrakcyjniejszego. Na brak okazji do flirtów przez cały rok nie będziesz mógł narzekać. Dalekie podróże okażą się łatwiejsze niż myślisz i przyniosą ci nie tylko sporo rozrywki, ale i nowe trwałe przyjaźnie.

Karta Rydwan

Przestroga miesiąca: VII Rydwan

Przed tobą ważny rok. Nie czas na odpoczynek, właśnie teraz, kiedy wydaje ci się, że nic się nie dzieje, decydują się twoje losy. Pierwsza połowa roku okaże się bardziej pracowita. Sprawy zawodowe i prawne zostaną poddanie próbie. Bądź otwarty na zmiany, a w razie potrzeby nie wahaj się szybko zmienić swoją taktykę. W drugiej połowie roku spotkasz na swojej drodze kogoś, kto doda ci odwagi i zainspiruje cię do odkrywczych pomysłów. Nie bądź egoistą, bo razem możecie zdziałać wiele dobrego.

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer