Magia metali

Miłosława Krogulska

Dawni magowie zwracali wielką uwagę na metale, z jakich wykonywali amulety i talizmany. W alchemicznych pracowniach skrupulatnie badali ich właściwości. Każdemu metalowi przypisali planetę, która nim włada. Kto nosi biżuterię lub talizman z określonego metalu, ten może zapewnić sobie jej pomoc i dobroczynny wpływ na swoje sprawy.

Złoto

to król wszystkich metali. Włada nim Słońce i dlatego złoto przyciąga bogactwo i powodzenie we wszystkich dziedzinach życia. Złoto (także białe) dodaje animuszu, poprawia stan zdrowia i odpiera energetyczne ataki. Jest ono także symbolem władzy i pewności siebie, dlatego sprzyja awansowi i wydobywaniu się spod wpływu innych ludzi. Warto zakładać je na egzaminy i sprawdziany.

Srebro i platyna

to metale dla zainteresowanych rozwojem duchowym. Włada nimi Księżyc. Dlatego srebro i platyna budzą naszą intuicję oraz pomagają dostrzegać to, co niewidoczne dla innych. Srebro zwane jest kobiecym metalem, bo uczy jak pokonać lęki i uprzedzenia. Przyciąga do nas przyjaznych ludzi, a także pomaga zapanować nad nerwowymi sytuacjami. Noś srebro gdy chcesz zajść w ciążę lub opiekujesz się innymi ludźmi. Platyna pomaga rozwijać umiejętności wróżenia i jasnowidzenia.

Miedź

to metal dla poszukujących uznania i swojej drugiej połowy. Włada nim Wenus, planeta miłości. Dlatego miedziane amulety i biżuteria przyciągają miłość oraz budzą sympatię do ich właściciela. Miedź pozytywnie wpływa na aurę i jest zalecana także artystom, bo związana jest z kreatywnością i umiejętnością trafiania w cudze gusta. Noś miedź gdy tworzysz, piszesz, coś ludziom sprzedajesz. Także amulety z brązu mają podobne właściwości, bo brąz to stop miedzi z cyną lub z innymi metalami.

Żelazo

to metal dla nowoczesnych wojowników. Włada nim Mars, planeta odwagi. Dlatego żelazne amulety sprzyjają wygrywaniu sporów i stawianiu na swoim, a także pomagają bronić się przed wrogami. Żelazo nie jest jednak polecane dla osób bardzo nerwowych lub cierpiących na nadciśnienie. Noś je wtedy, gdy masz konkretną sprawę do załatwienia.

Cyna

to metal dla marzycieli. Włada nim Jowisz, planeta mądrości i optymizmu. Cyna przyciąga korzystne okazje, pomaga znaleźć właściwą drogę do spełnienia marzeń. Noś amulet z cyny gdy daleko podróżujesz, a zapewni ci bezpieczeństwo i sympatię na obczyźnie.

Metalem, którego nie wykorzystuje się w planetarnej magii, jest ołów, bo włada nim Saturn, który symbolizuje ograniczenia i kłopoty.

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer