Zmień numer na lepszy!

Miłosława Krogulska

Wiosenne porządki masz już za sobą, ale twój dom wciąż daleki jest od ideału? Nie sprzedawaj mieszkania, tylko zmień numer na wiosnę! Numerologia pomoże ci wprowadzić w życie całej rodziny bardzo pozytywne zmiany.

Zanim zaczniesz zmiany, oblicz wibrację swojego mieszkania. W tym celu dodaj do siebie liczby, które składają się na numer twojego mieszkania: np. mieszkanie numer 8 nosi wibrację Ósemki; mieszkanie numer 40 wibrację Czwórki (bo 4+0=4); mieszkanie numer 1029 nosi wibrację Trójki (1+0+2+9=12=1+2=3). Jeśli mieszkasz w domu i nie masz osobnego numeru mieszkania, to weź pod uwagę numer ulicy. Jeśli w adresie domu jest litera, przeliczamy ją na wartość numerologiczną (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=1, K=2, L=3 i tak dalej). Np. dom o numerze 5 na wibrację Piątki, a dom o numerze 5A na wibrację Szóstki, bo 5+1=6.

Wibracja, jaką ma twoje mieszkanie, określa w jakiej dziedzinie życia najlepiej będzie się wiodło wszystkim domownikom. Zastanów się, czy sprzyja ona temu, co akurat chcesz osiągnąć.

Jeśli chciałbyś zmienić wibrację, dolep lub narysuj na drzwiach cyfrę, która po dodaniu jej do wibracji mieszkania, zmieni ją w pożądaną przez ciebie. Np. twoje mieszkanie na wibrację Jedynki i wszyscy domownicy traktują dom jak hotel, a ty chcesz wspólnych obiadów i spacerów w niedzielę? Twoje marzenie odpowiada wibracji Szóstki, która sprzyja rodzinie i wzajemnej opiece. Aby mieć Szóstkę zawieś na drzwiach małą nalepkę z liczbą 5, bo 5+1=6. Wibracje możesz zmieniać w zależności od tego, czego najbardziej potrzebujesz.

Jedynka.

Tu mieszkają indywidualiści, a każdy z domowników chadza własnymi drogami. Każdy myśli o sobie i o swojej karierze. Jedynka sprzyja wprowadzaniu w życie zmian, usamodzielnianiu się od domowników i niezależności. Można jednak czuć się nieco samotnym. Jeśli chcesz, aby wszyscy znów byli razem, zmień wibrację na Dwójkę lub Szóstkę.

Dwójka.

Tu mieszkają ludzie, którzy dbają o siebie i we wszystkim sobie pomagają. Celebrują wspólne posiłki, doradzają sobie i chętnie spędzają razem każdą wolną chwilę. Idealna wibracja dla nowożeńców lub par, które chcą odnowić swoją relację. Problemem może być brak przestrzeni tylko dla siebie! Jeśli twoje 30-letnie dzieci wciąż nie są samodzielne, zmień wibrację na Piątkę.

Trójka.

Tu mieszkają artyści i ludzie, którzy potrafią się bawić! Trójka sprzyja beztroskiemu życiu. Taki dom pełen jest przyjaciół, zwierząt domowych, a drzwi są otwarte dla wszystkich sąsiadów. Jeśli jesteś samotny i nikt cię nie odwiedza, zmień wibrację na Trójkę lub Piątkę. Jeśli nadmiar gości cię nuży i chciałbyś trochę odpocząć i posprzątać, zmień wibrację na Czwórkę.

Czwórka.

Tu mieszkają pracowici ludzie, którzy cenią sobie święty spokój. W takim mieszkaniu wszystko jest zaplanowane i toczy się ustalonym rytmem, a starsze pokolenie wyraźnie dominuje nad młodszym. To bezpieczne, ale nudne! Jeśli od piętnastu lat nie zmieniłeś w domu nawet zasłon, a każda twoja niedziela zawsze wygląda tak samo, zmień wibrację na Trójkę lub Jedynkę.

Piątka.

Tu mieszkają ludzie, którzy niczego sobie ani innym nie żałują. Piątka to wibracja miłości, radości życia, twórczego zamieszania. Domownicy nawzajem inspirują się do coraz to nowych przedsięwzięć i stale coś się w tym domu zmienia. Remont nie kończy się nigdy, wpadają niezapowiedziani goście. Nawet nie ma pieniędzy, jest dobry humor i optymizm. Piętka sprzyja romansom, dlatego wybierz ją jeśli jesteś samotny i marzysz o mocniejszych emocjach. Jeśli jednak twoja druga połowa z kimś flirtuje, to zmień czym prędzej wibrację Piątki na Dwójkę.

Szóstka.

Tu mieszkają ludzie, którzy cenią sobie konserwatywne, rodzinne wartości. Do takiego mieszkania nie przychodzi się bez zapowiedzi! Szóstka pomaga dobrze ułożyć relacje w rodzinach wielopokoleniowych, bo jest wibracją zrozumienia i bliskości. Warto ją mieć na drzwiach przed Świętami lub wizytą teściowej. Szóstka sprzyja naprawie wyrządzonych krzywd, a w razie potrzeby pomaga zacząć wspólne życie od początku.

Siódemka.

Tu mieszkają ludzie, którzy lubią dyskutować, a nawet trochę się pokłócić. W domu panuje intelektualna atmosfera. Siódemka sprawia, że każdy w domowników na własne zdanie i zajęty jest swoją karierą lub nauką. Dobra dla osób, które osiągnęły już sukces w pracy, a teraz chciałyby zająć się swoim rozwojem. Jeśli jednak masz doktorat, ale nie masz z kim pójść na wiosenny spacer, to zmień wibrację na Piątkę lub Trójkę.

Ósemka.

Tu mieszkają porządni ludzie, którzy liczą się z każdym groszem. Ósemka sprzyja bogaceniu się, oszczędzaniu, ale też inwestowaniu w drogie meble lub urządzenia domowe. Pod ósemką jest "na bogato", ale też wszyscy mówią głównie o pracy i pieniądzach. Jeśli jednak klepiesz biedę, zmień wibrację na Ósemkę. Ta wibracja sprzyja chorym, bo pomaga także szybko dojść do zdrowia!

Dziewiątka.

Tu mieszkają ludzie, którzy nie przejmują się przyziemnymi troskami, bo zajęci są życiem duchowym. Pomagają innym, ratują bezdomne zwierzęta, zajmują się kulturą i sztuką. Warto ją mieć na drzwiach, kiedy chcemy wreszcie zakończyć jakiś projekt, bo wnosi do mieszkania ciszę i spokój. Jeśli jednak wszystko cię nudzi, zmień wibrację na Jedynkę. Gdy cierpisz biedę i wszystko rozdajesz innym, zmień wibrację na Ósemkę.

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer