Horoskopy dla Skorpiona

Wróżba z Tarota na rok 2020 dla Skorpiona

Izabela Podlaska

Karta Cesarzowa

Aura roku: III Cesarzowa

Nadszedł moment na radykalne działania. Przed tobą czas wielkich szans i niezwykłych możliwości. Wszystko jest w twoim zasięgu. Nie słuchaj marudzących doradców, nie myśl o doznanych dawniej niepowodzeniach. Uwierz w swoje siły i jeszcze pilniej zabierz się do pracy. Wszystko, co nowe, przyniesie ci szczęście. Próbuj wszystkich okazji, sprawdzaj każdą możliwość. Im więcej będziesz robić, tym większe będą twoje szanse na sukces. Poczujesz się silniejszy i gotowy na pozytywne zmiany. Nowe wyzwania dadzą o sobie znać pod koniec roku. Nabierzesz wiary w siebie, pokonasz kompleksy i zdobędziesz popularność w towarzystwie. Trudno jednak będzie upolować cię na dłużej. Samotni znajdą wiele okazji do zabawy i flirtów.

Karta Wisielec

Szansa roku: XII Wisielec

Do spraw uczuć i relacji z ludźmi podejdź w bardziej odpowiedzialny sposób. W miłości poszukiwać będziesz bezpieczeństwa i wsparcia. Pociągać cię będą osoby stateczne i opanowane, które mogą ci służyć radą i rzeczywistą pomocą. Jeśli jesteś samotny, to masz szansę na naprawdę ważne spotkanie. Jeśli jednak w twoim związku dzieje się źle, możesz podjąć decyzję o rozstaniu, uporządkować swoje życie i ułożyć je na nowo przy boku kogoś, kto zrozumie twoje potrzeby. Nie postępuj jednak pochopnie i zwlekaj z decyzją, dopóki nie będziesz pewny, że jest ona dla ciebie korzystna.

Karta Kochankowie

Przestroga roku: IV Kochankowie

Możesz składać obietnice, których nie będziesz zamierzał dotrzymać lub w ostatniej chwili zmieniać będziesz zdanie. Uważaj, bo takim postępowaniem złamiesz niejedno serce! To dobry czas, aby podejmować ważne wspólne decyzje, stawać na ślubnym kobiercu, planować narodziny dziecka. Praca wymagać będzie od ciebie koncentracji i opanowania. Pewne zaległe sprawy zapragniesz wreszcie uporządkować, a może nawet zakończyć. Nawet jeśli trudno ci będzie uwierzyć w swoje szczęście, to nie poddawaj się i bądź konsekwentny. Pod koniec roku zaczniesz narzekać na monotonię i tęsknić za bardziej ryzykownymi zadaniami.

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer